Styret

 

Styret i Gjesdal Brass Band består i dag av:

Geir Espeland  Styreleder
Magnus Østrem Nesse – Nestleder
Tormod Bjørsvik – Kasserer
Bjørnar Lygresten
 – Sekretær
Trine Høyen Rødland – Styremedlem

Christine Ohma  – Varamedlem
Simen Stokka – Varamedlem


Fra venstre: Trine Høyen Rødland, Magnus Østrem Nesse, Geir Espeland, Bjørnar Lygresten, Tormod Bjørsvik. Ikke tilstede: Simen Stokka, Christine Ohma