Styret

 

Styret i Gjesdal Brass Band består pr. april 2018 av:

Kjersti Lampe  Styreleder
Geir Espeland
  Nestleder
Magnus Østrem Nesse – Kasserer
Bjørnar Lygresten – Sektretær
Trine Høyen Rødland – Styremedlem

Tormod Bjørsvik  – Varamedlem
Håvard Grødem – Varamedlem