Spille i GBB

Gjesdal Brass Band har hatt en stor musikalsk fremgang under ledelse av vår dirigent Jonas Skartveit Rogne. Vi har de siste årene hatt plassering i 3. divisjon under NM Brass, men er i stadig utvikling og som det ledende brassbandet i Jær-regionen jobber vi nå aktivt for å etablere en stabil plattform på et solid 2. divisjonsnivå.

I tillegg til å jobbe bevisst musikalsk har Gjesdal Brass Band et meget sosialt miljø. Medlemmene har en aldersspredning fra 15 til over 50 år, og alle har det like moro sammen. Vi har gjennomsnittlig 33 aktive medlemmer, med en solid og balansert besetning. Korpset har sterke lokale røtter i Gjesdal, men har medlemmer fra hele Jæren. Over halvparten av medlemmene kommer fra nabokommunene, fra Stavanger i nord til Hå kommune i sør.

Vi har øvelse hver onsdag mellom 19.30-22.00 på Bærland skole på Ålgård.

Har du lyst å spille i GBB?
Ta kontakt med oss på Facebook, post@gjesdalbrass.no eller ring Geir Espeland på telefon 948 98 763 hvis du vil prøve å spille med oss, eller har andre spørsmål.