Om korpset

Gjesdal Brass Band ble født i 2001, da Oltedal Musikkorps (stiftet 1945) og Ålgård Musikkorps (stiftet 1900) slo seg sammen. Korpset, som naturlig nok er fra Gjesdal kommune sør foor Sandnes og Stavanger, er kommunens beste og dermed mest profilerte brass band, i alle fall i følge verdens største lokalavis i Gjesdal: Gjesdalbuen.

Aktive i lokalmiljøet
Gjesdal Brass Band er et korps med sterke lokale røtter, som verdsetter musikalsk utfoldelse og gøyale sosiale aktiviteter. At korpset gjør seg gjeldene i lokalmiljøet ble blant annet bekreftet 1. januar 2006, da en av korpsets største ildsjeler gjennom mange år, Endre Gjesdal, mottok Gjesdal Kommunes Kulturpris for 2005. Gjesdal mottok prisen for sin mangeårige innsats for korpsbevegelsen generelt og i kommunen spesielt. Ellers blir korpset gjerne tilbudt spilleoppdrag i offisielle sammenhenger, både fra Gjesdal kommune og private. Korpset har sitt eget øvingslokale, det tidligere kapellet i Oltedal, som korpset overtok i 2002. Her har vi vår faste base med ukentlige øvelser, seminarer og huskonserter.

Musikalsk utvikling
Korpset har hatt en stor musikalsk fremgang i de siste årene, under vår dirigent Jonas Skartveit Rogne. Vi har vekslet litt mellom 2. og 3. divisjon under det årlige norgesmesterskapet for brassband, men er i stadig utvikling. Som det ledende brassbandet i Jær-regionen jobber vi aktivt for å etablere en stabil plattform på et solid 2.divisjonsnivå.

Medlemmene
I tillegg til å jobbe bevisst musikalsk har Gjesdal Brass Band et meget sosialt miljø. Medlemmene har en aldersspredning fra 15 til over 50 år, og alle har det like moro sammen. Vi har gjennomsnittlig 33 aktive medlemmer, med en solid og balansert besetning. Korpset har sterke lokale røtter i Gjesdal, men har medlemmer fra hele Jæren. Over halvparten av medlemmene kommer fra nabokommunene, fra Stavanger i nord til Hå kommune i sør.

Visjoner
Gjesdal Brass Band skal være et attraktivt, inkluderende, nytenkende og kvalitetsbevisst korps.
Vi skal:
– Alltid strekke oss mot vårt største musikalske potensiale (2 2=5)
– Være et populært konsertkorps, synlig i lokalsamfunnet, kjent som en positiv gjeng og det ledende brassbandet på Jæren.
– Være et korps for alle, velorganisert, strukturert, med felles mål og et godt sosialt miljø.